รอบ 14กรัม

เวลบี
WB026
    เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
  • Description

อบกรอบด้วยวิธี  Freezed Dried ไม่ผ่านการใช้ความร้อน

แอปริคอตกรอบ ตราเวลบี
อบกรอบด้วยวิธี  Freeze Dried หรือการทำให้แห้งที่จุดเยือกแข็งสุญญากาศ ซึ่งเป็นกระบวนการถนอมอาหารที่ล้ำสมัยที่สุด 
ไม่ผ่านการใช้ความร้อน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับคุณค่าอย่างครบถ้วยเสมือนทานผลไม้สด ปราศจากน้ำมัน ไม่มีส่วนผสมของแป้ง

ขนาด 22  กรัม
อายุสินค้า 12 เดือน