สุพรีมไทย พาสต้าข้าวกล้อง

สุพรีมไทย
SP005
    เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
  • Description

พาสต้าข้าว ตรา Supreme Thai

 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนในการผลิต โดยสรรหาวัตถุดิบอาหารจากแหล่งอาหารที่ไว้ใจได้ และนํามาสร้างสรรเป็นอาหารคุณภาพให้กับผู้บริโภคอาหารของเราเน้นกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ระดับ GMP HACCP เก็บไว้ได้นาน สะดวกต่อการนำมาปรุงอาหาร