wel-b-strawberry-22g

สตรอเบอรี่กรอบ 22 กรัม

เวลบี
WB040
    เวลาส่งของ:3-5 Days
หยิบใส่รถเข็น
  • Description

ผลไม้อบกรอบด้วยวิธี  Freezed Dried  ปราศจากน้ำมัน

สตรอเบอรี่กรอบ ตราเวลบี
อบกรอบด้วยวิธี  Freeze Dried หรือการทำให้แห้งที่จุดเยือกแข็งสุญญากาศ ซึ่งเป็นกระบวนการถนอมอาหารที่ล้ำสมัยที่สุด 
ไม่ผ่านการใช้ความร้อน จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับคุณค่าอย่างครบถ้วยเสมือนทานผลไม้สด ปราศจากน้ำมัน ไม่มีส่วนผสมของแป้ง

ขนาด 22  กรัม
อายุสินค้า 12 เดือน