เบนจี้ เวเฟอร์โรลรสช็อคโกแลต

เบนจี้
BJ002
    เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
  • Description
  • More

20 กรัม / 1 ซอง

แท่งเวเฟอร์ของเราอบกรอบที่ละเอียดอ่อนล้อมรอบด้วยไส้อันหอมหวานและครีม ลิ้มรสความหวานที่ซับซ้อนในหลากหลายรสชาติ
แท่งเวเฟอร์ของเราอบกรอบที่ละเอียดอ่อนล้อมรอบด้วยไส้อันหอมหวานและครีม ลิ้มรสความหวานที่ซับซ้อนในหลากหลายรสชาติ