น้ำสตรอเบอร์รี่เชียงใหม่ 25%

บีมาย
BMST
Just
    เวลาส่งของ:3-5 Days
หยิบใส่รถเข็น
  • Description

สดชื่นกับน้ำสตอรเบอร์รี่ บีมาย

น้ำสตรอเบอร์รี่เชียงใหม่ 25% ตราบีมาย
ทำจากน้ำสตรอเบอร์รี่เชียงใหม่ เข้มข้น

1 ลัง บรรจุ 24 ขวด
ปริมาตร 380 มล.