Xongdur Basket Extra Size

Xongdur
NY03
8856977000305
    เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
  • Description

ซองเดอร์กระเช้าปีใหม่ขนาดใหญ่
- ซองเดอร์ "กาบาคอนจี" โจ๊กข้าวกล้องงอกออร์กานิค ผสมเห็ดหอม กล่อง 2 ซอง x 30 กรัม (60 กรัม)
- ซุปลูกเดือยชาเขียวใบหม่อน รสหวานน้อย 70 กรัม(17 กรัม X 10 ซอง)
- ซองเดอร์ ซุปงาด้า ผสมขิง สูตรน ้าตาลน้อยกว่า กล่อง 10 ซอง x 20 กรัม (200 กรัม)

กระเช้าสุขภาพปีใหม่จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพ
- ซองเดอร์ ธัญญาหาร รสวนิลา กล่อง 10 ซอง x 30 กรัม (300 กรัม)
- ซองเดอร์ ธัญญาหาร 8 ชนิด และงาด้า รสจืด
- เกน เกรน งาด้าผสมธัญพืชโฮลเกรน 8 ชนิด สูตรน ้าตาลน้อยกว่า (ตรา ซองเดอร์ เกน เกรน)
- ซองเดอร์ ฟรุ๊ตตี้ มูสลี่ สเปร๊าไรท์ กล่อง 3 ซอง (99 กรัม)
- น้ำผึ้งดอกลำใย 250 กรัม
- เกน เกรน ธัญพืชโฮลเกรนผสมผลไม้รวมกว่า 15 ชนิด สูตรน้ำตาลน้อยกว่า (ตรา ซองเดอร์ เกน เกรน)
- ซองเดอร์ชาเขียวใบหม่อนและข้าวหอมนิล ออร์แกนิค
- เกน เกรน ธัญพืชโฮลเกรนผสมสมุนไพรไทย รสเมี่ยงค้า 6 แท่งx 18 กรัม (ตรา ซองเดอร์ เกน เกรน)
- ซองเดอร์ งาดำคั่วบด 90 กรัม
- ซองเดอร์ กล้วยตากธรรมชาติ 100%
- แยมสามสหาย
- กระเป๋าผ้าขาวชุมชน(โอทอปสุพรรณบุรี)
- กระเช้า +กระเป๋าผ้าขาวม้าชุมชน+ โบว์ + การ์ด