ขาไก่

Only

น่องทอง

ขนาด 5 กิโลกรัม
VF019
เวลาส่งของ:14 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

บุศราคัม

ขนาด 5 กิโลกรัม
VF018
เวลาส่งของ:14 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ขาไก่คาราเมล

ขนาด 5 กิโลกรัม
VF017
เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ขาไก่ 5 รส

ขนาด 4.5 กิโลกรัม

VF016
เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ขาไก่มาม่า

ขนาด 4.5 กิโลกรัม
VF200
เวลาส่งของ:14 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ขาไก่

ขนาด 4.5 กิโลกรัม
VF014
เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ไหมทอง

ขนาด 4.5 กิโลกรัม
VF015
เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น