ขาไก่

Only

น่องทอง

ขนาด 5 กิโลกรัม
VF019
Delivery time:14 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

บุศราคัม

ขนาด 5 กิโลกรัม
VF018
Delivery time:14 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ขาไก่คาราเมล

ขนาด 5 กิโลกรัม
VF017
Delivery time:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ขาไก่ 5 รส

ขนาด 4.5 กิโลกรัม

VF016
Delivery time:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ขาไก่มาม่า

ขนาด 4.5 กิโลกรัม
VF200
Delivery time:14 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ขาไก่

ขนาด 4.5 กิโลกรัม
VF014
Delivery time:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น
Only

ไหมทอง

ขนาด 4.5 กิโลกรัม
VF015
Delivery time:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น