ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก

สินค้าสำหรับลูกรัก และ เพื่อคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่
ลดเวลาในการเตรียมอาหารให้ลูกน้อย เพื่อเพิ่มเวลาให้คุณอยู่กับลูกรักให้นานขึ้น

2 สูตร สำหรับลูกรัก
Step 1 สำหรับเด็กเล็กอายุ 0-6 เดือน
Step 2 สำหรับ เด็กเล็กตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป
พัฒนาการเคี้ยว เพิ่มทักษะการเรียนรู้

พลายแก้ว นมอัดเม็ด ชนิดหวาน

พลายแก้ว" นมอัดเม็ดคุณภาพผลิตจากน้ํานมคุณภาพจากโครงการพระราชดําริ
PK01
เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น

ซองเดอร์เบบี้ โจ๊กข้าวกล้องงอกออร์แกนิคผสม แครอทและข้าวโพดหวาน - Step 2

เพราะลูกน้อยเริ่มมีฟันและต้องการอาหารลักษณะเนื้อหยาบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนา ทักษะการเคี้ยว
XDB005
เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น

ซองเดอร์เบบี้ โจ๊กข้าวกล้องงอกออร์แกนิคผสม ผักโขมและแครอท - Step 2

เพราะลูกน้อยเริ่มมีฟันและต้องการอาหารลักษณะเนื้อหยาบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนา ทักษะการเคี้ยว
XDB003
เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น

ซองเดอร์เบบี้ โจ๊กข้าวกล้องงอกออร์แกนิคผสม ผักโขมและฟักทอง - Step 2

เพราะลูกน้อยเริ่มมีฟันและต้องการอาหารลักษณะเนื้อหยาบขึ้นเพื่อช่วยพัฒนา ทักษะการเคี้ยว
XDB004
เวลาส่งของ:3-5 Days
หยิบใส่รถเข็น

ข้าวกล้องอกบดออร์แกนิคผสมกล้วยผักโขม Step 1

คัดสรรข้าวกล้องอินทรีย์จากชุมชนชาวนาไทยนำมาเพาะงอกผสมด้วยกล้วย, ฟักทอง, ผักโขม เพื่อให้เป็นมื้อที่สะดวกแลอุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ สำหรับลูกน้อยของคุณ

XDB002
เวลาส่งของ:5-7 Days
หยิบใส่รถเข็น

ข้าวกล้องอกบดออร์แกนิคผสมกล้วยผักฟักทอง Step 1

คัดสรรข้าวกล้องอินทรีย์จากชุมชนชาวนาไทยนำมาเพาะงอกผสมด้วยกล้วย, ฟักทอง, ผักโขม เพื่อให้เป็นมื้อที่สะดวกแลอุดมไปด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ สำหรับลูกน้อยของคุณ

XDB001
เวลาส่งของ:3-5 Days
หยิบใส่รถเข็น