เจ-1
ลูกอมเคี้ยวหนึบ

จี๊ดจ๊าดกิมมี่ เยลลี่มะขามเคี้ยวหนึบ

จี๊ดจ๊าดกิมมี่ เยลลี่มะม่วงเคี้ยวหนึบ

จี๊ดจ๊าดกิมมี่ เยลลี่เสาวรสเคี้ยวหนึบ

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นองุ่น

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นลิ้นจี่

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นเมล่อน

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นสับปะรด

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นผลไม้รวม

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นลิ้นจี่

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมน้ำผลไม้ กลิ่นองุ่น

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมน้ำผลไม้ กลิ่นผลไม้รวม

พลายแก้ว นมอัดเม็ด ชนิดหวาน

แคลมิลค์ นมวัวอัดเม็ด รส คาราเมล

แคลมิลค์ นมวัวอัดเม็ด รส สตรอเบอร์รี่