เจ-1
ลูกอมเคี้ยวหนึบ

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นมะนาว

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 10% กลิ่นโคล่า

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 10% กลิ่นสตรอเบอรี่

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 10% กลิ่นส้ม

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 10% กลิ่นเมลอน

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 10% กลิ่นแอปเปิ้ล

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 10% กลิ่นสับปะรด

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 10% กลิ่นลิ้นจี่

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 10% กลิ่นองุ่น

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 10% กลิ่นรวมรสผลไม้

Fruite-10 เยลลี่เคี้ยวหนึบผสมผลไม้ 12% กลิ่งองุ่น

Fruite-10 เยลลี่เคี้ยวหนึบผสมน้ำผลไม้ 12% กลิ่นสตรอว์เบอร์รี

Fruite-10 เยลลี่เคี้ยวหนึบผสมน้ำผลไม้ 12% กลิ่นมะนาว

Fruite-10 เยลลี่เคี้ยวหนึบผสมน้ำผลไม้ 12% กลิ่นแอปเปิ้ล

จี๊ดจ๊าดกิมมี่ เยลลี่มะขามเคี้ยวหนึบ

จี๊ดจ๊าดกิมมี่ เยลลี่มะม่วงเคี้ยวหนึบ

จี๊ดจ๊าดกิมมี่ เยลลี่เสาวรสเคี้ยวหนึบ

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นองุ่น

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นลิ้นจี่

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นเมล่อน

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นสับปะรด

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นผลไม้รวม

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้ กลิ่นลิ้นจี่

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมน้ำผลไม้ กลิ่นองุ่น

Fruite-10 ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมน้ำผลไม้ กลิ่นผลไม้รวม