อาหารเช้า & อาหารธัญพืช

ฟู้ดฟิตต์ ข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช

ช็อกโก้มูสลี่สเปร๊า

ฟรุ๊ตตี๊ มูสลี่ สเปร๊า

เกรนน่า งาดำผสมธัญพืช 8 ชนิด (แพ็ค)

เกรนนี่ ธัญพืชผสมผลไม้รวม 15 ชนิด (แพ็ค)

เกรนน่า (ชิ้นเต๋า) งาดำผสมธัญพืช 8ชนิด

เกรนนี่ (ชิ้นเต๋า) ธัญพืชผสมผลไม้ 15ชนิด

เกรนน่า งาดำผสมธัญพืช 8 ชนิด (กล่อง 12 แท่ง)

เกรนนี่ ธัญพืชผสมผลไม้ 15ชนิด (กล่อง 12 แท่ง)