เครื่องดื่มสำเร็จรูป/ผงชงดื่ม

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป รวมรส (กล่อง)

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป รสโกโก้ (รุ่นกล่อง)

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป ผสมงาดำ รสจืด (รุ่นกล่อง)

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป ผสมงาดำหวานน้อย (รุ่นกล่อง)

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป รสวนิลลา (แพ็ค)

xongdur-cocoa-cereal-pack

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป รสโกโก้ (แพ็ค)

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป ผสมงาดำหวานน้อย (แพ็ค)

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป ผสมงาดำ รสจืด (แพ็ค)

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป รสโกโก้ SAVE PACK

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูป งาดำหวานน้อย SAVE PACK