ขนมปันสุข

ร่วมส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นด้วยการเลือกขนมในหมวด "ขนมปันสุข" เพื่อส่งต่อไปยังน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล
หรือเด็กๆ ในสถานเลี้ยงเด็ก ณ ที่ต่างๆ
ทางร้านขนมอร่อยขอเป็นสื่อกลางในการส่งต่อ "น้ำใจ" จากคุณลูกค้าไปให้น้องๆ เหล่านั้น
หรือใครที่ต้องการร่วมทำบุญในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด  สามารถสั่งขนมในหมวดนี้ ไปทำบุญหรือแจกเด็กๆ ได้ค่ะ